دیتالاگر (Data Logger) وسیله‌ای الکترونیکی است، که دمای محیط اطراف خود را با فاصله زمانی تنظیم شده ذخیره می کند. این تجهیز به رایانه متصل شده و می‌تواند با استفاده از نرم‌افزار اختصاصی آن، داده‌ها را مشاهده، ثبت، تجزیه و تحلیل نمود. این قابلیت اجازه می‌دهد تا تصویری جامع و دقیق از شرایط دمای محیط یا فرآیند بدست آید.

دیتالاگر دما با محدوده دمایی از 40- تا 140+ سانتی گراد و درجه حفاظت68


دیتالاگر دما با محدوده دمایی از 40- تا 125+ سانتی گراد و درجه حفاظت 67


دیتالاگر دما با محدوده دمایی از 30- تا 80+ سانتی گراد و درجه حفاظت 55


Image